Cake.

蛋糕

商品分類
S 7880775
S 7880775

柳橙杏仁無粉蛋糕(8吋可改6吋)

蛋糕內容:
 • 整顆新鮮柳橙製作的無麵粉杏仁蛋糕
 • 柳橙果凍
 • 柳橙片與藍莓裝飾
 

NT$1,100

S 7880775

柳橙杏仁無粉蛋糕(8吋可改6吋)

蛋糕內容:
 • 整顆新鮮柳橙製作的無麵粉杏仁蛋糕
 • 柳橙果凍
 • 柳橙片與藍莓裝飾
 
S 7503909
S 7503909

綠葡萄棋盤蛋糕(8吋可改6吋)

蛋糕內容:
 • 可塑巧克力花、藍莓裝飾
 • 檸檬卡士達鮮奶油
 • 綠葡萄
 • 卡士達鮮奶油
 • 柳橙戚風蛋糕

NT$1,250

S 7503909

綠葡萄棋盤蛋糕(8吋可改6吋)

蛋糕內容:
 • 可塑巧克力花、藍莓裝飾
 • 檸檬卡士達鮮奶油
 • 綠葡萄
 • 卡士達鮮奶油
 • 柳橙戚風蛋糕
S 7200779
S 7200779

綠葡萄花圈(8吋可改6吋)

蛋糕內容:
 • 可塑巧克力花裝飾
 • 藍莓、綠葡萄
 • 卡士達鮮奶油
 • 檸檬起司餡
 • 甜塔皮

NT$950

S 7200779

綠葡萄花圈(8吋可改6吋)

蛋糕內容:
 • 可塑巧克力花裝飾
 • 藍莓、綠葡萄
 • 卡士達鮮奶油
 • 檸檬起司餡
 • 甜塔皮
S 6873170
S 6873170

百香果巧克力塔(8吋可改6吋)

蛋糕內容:
 • 可可豆碎、核桃、薄荷裝飾
 • 百香果卡士達鮮奶油
 • 70%巧克力慕斯
 • 巧克力脆片
 • 甜塔皮
 

NT$1,200

S 6873170

百香果巧克力塔(8吋可改6吋)

蛋糕內容:
 • 可可豆碎、核桃、薄荷裝飾
 • 百香果卡士達鮮奶油
 • 70%巧克力慕斯
 • 巧克力脆片
 • 甜塔皮
 
紅葡萄鳳梨塔
紅葡萄鳳梨塔

紅葡萄鳳梨塔(8吋可改6吋)

蛋糕內容:
 • 薄荷葉裝飾
 • 鳳梨、去籽紅葡萄
 • 檸檬卡士達鮮奶油
 • 鮮奶凍慕斯
 • 甜塔皮

NT$900

紅葡萄鳳梨塔

紅葡萄鳳梨塔(8吋可改6吋)

蛋糕內容:
 • 薄荷葉裝飾
 • 鳳梨、去籽紅葡萄
 • 檸檬卡士達鮮奶油
 • 鮮奶凍慕斯
 • 甜塔皮